בני זוג שקיימו יחסי מין לא מוגנים וסדירים במשך שנה ולא הרו, נחשבים לסובלים מאי-פוריות. שכיחות אי-פוריות באוכלוסייה הכללית היא כ- 10%-15%.
באוכלוסייה הכללית הסיכויים להיכנס להריון הם:
• בחודש נתון בין 15%-25%.
• תוך 3 חודשים של ניסיונות 40%-50%.
• תוך 6 חודשים 70%.
• בשנה הראשונה כ- 85%-90% מהזוגות יצליחו להרות.
לזוגות בריאים, ללא גורמי סיכון לאי פוריות, שמקיימים יחסי מין באופן סדיר ושלא הרו תוך שנה, מומלץ לפנות לרופא מומחה לפריון לברור.
זוגות שהקפידו על יחסי מין מתוזמנים סביב הביוץ במשך כ- 6 חודשים ולא הרו, יכולים לפנות לברור כבר אחרי 6 חודשים.
בזוגות בהם האישה מעל גיל 35, או שקיימים גורמי סיכון אחרים, כגון: מחזורים לא סדירים, ניתוח או טראומה לאשכים, ניתוח בשחלות או ברחם, מומלץ לפנות לברור כבר בשלבים מוקדמים יותר.