נהוג לחשוב כי בהחזרת עוברים טריים סיכויי ההריון טובים יותר מאשר בהחזרת עוברים שהיו מוקפאים. עם התפתחות שיטת ההקפאה החדשה הקרויה ויטריפיקציה, מחקרים רבים מראים כי להחזרת עוברים מוקפאים סיכויי הריון לא פחותים ובמקרים מסוימים אף גבוהים יותר מאשר בהחזרת עוברים טריים.
מחקר חדש שפורסם בעיתון New England Journal of Medicine מצא כי בנשים עם אי פוריות ותסמונת השחלות פוליציסטיות סיכויי לידת חי גבוהים יותר משמעותית סטטיסטית בהחזרת עוברים מוקפאים ובמקביל הסיכון להתפתחות גירוי יתר שחלתי נמוך יותר.