הביציות מאוכסנות בגוף האישה בשתי השחלות. "רזרבה שחלתית" = כמות הביציות שיש לאשה ברגע נתון בשחלות.
לכל אישה יש "מחסן ביציות" איתו היא נולדת (כ- 1-2 מיליון ביציות בלידה) ועם השנים מדי חודש יש איבוד קבוע של ביציות, כך שבגיל ההתבגרות, עם התחלת המחזור החודשי והביוץ, יש לנערה כ- 400,000 ביציות. כל ביצית מאוכסנת בתוך זקיק קטן.
מדי חודש, בכל שחלה "יורדות מהמחסן למדף" ביציות בתוך זקיקים בכמות מסוימת, שאינה קבועה. כמות הביציות שיורדת למדף בכל חודש תלויה בעיקר בגיל האישה וברזרבה השחלתית ואין לנו שליטה עליה.
בתחילת המחזור החודשי כל הזקיקים – ביציות שירדו למדף בחודש ספציפי – מתחילים לגדול יחד בהשפעת הורמונים המופרשים מהמח, בעיקר הורמון הנקרא FSH (Follicle Stimulating Hormone) הורמון המגרה גדילת זקיקים.
בגלל שבני האדם מתוכנתים גנטית להריון של עובר אחד, אז המוח שחש הורמונלית בגדילת הזקיקים בשחלה גורם לירידה בהורמון ה- FSH, על מנת שרק זקיק אחד ימשיך לגדול והשאר מתנוונים. מהזקיק האחד הזה בביוץ תצא הביצית. בדרך זו, לבני האדם יש לרב הריון של עובר יחיד ולא הריון מרובה עוברים.
באשה עם רזרבה שחלתית נמוכה – המוח חש בתחילת המחזור שיש מעט ביציות בשחלות, ולכן מפריש הרבה FSH על מנת שיגדלו זקיקים. זאת לעומת אישה עם רזרבה שחלתית טובה, שאצלה המוח מרגיש שאין צורך בהרבה FSH על מנת שיגדלו זקיקים.
לכן FSH גבוה בתחילת המחזור החודשי, יום 2-5 למחזור, מעיד על רזרבה שחלתית נמוכה.
חשוב לקחת את בדיקת הדם ביום 2-5 למחזור, מכיוון שלאחר מכן ה- FSH יורד כחלק מהמנגנון הטבעי למניעת הריון מרובה עוברים (כמו שהוסבר) ואינו מהימן להערכת הרזרבה השחלתית.